BookMe

Jeg er interessert i en OsloDj Jobb
Her fyller du ut din pris som Bare dj til denne jobben. Transport til og fra oppdraget samt din egen Dj kontroller/flight skal alltid være innbakt i ditt ordinære honorar
Transport til og fra oppdraget samt din egen Dj kontroller/flight skal alltid være innbakt i ditt ordinære honorar
Hvis du ønsker og gi en pris med og uten Lyd og Lysutstyr eller andre ting kan du skrive en mer forklarende tekst om hvordan du ønsker og prise deg selv til denne jobben.