Utendørs Kino med Uteki.no

Vi leverte i samarbeid med Uteki.no og Digital Media Group filmvisning kombinert med sceneproduksjon. Med denne metoden får kunden en løsning som passer til den kulturelle konsertproduksjonen først før man går over til filmvisning med en rask og enkel omrigg.